Używamy plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Użytkownicy domowi Małe i średnie firmy Przedsiębiorstwa
Informacja prawna

Informacje ogólne

Firma Ikaria jest dostawcą serwisu internetowego (Serwis) znajdującego się pod adresem www.avsoft.pl . W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkownika Serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone i chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926). Każda osoba zainteresowana ma prawo wglądu do swoich danych, ich usunięcia lub poprawienia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane wbrew przepisom, albo są zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

Znaki towarowe

avast! jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Alwil Software. Microsoft, Windows, Windows NT, Office i/lub inne wymienione tutaj produkty firmy Microsoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft.
Avsoft Ankieta