Używamy plików cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich używanie.
Użytkownicy domowi Małe i średnie firmy Przedsiębiorstwa

Regulamin sklepu

1. Oferta

1.1.

Firma IKARIA jest bezpośrednim partnerem firmy Alwil Software, będącej producentem oprogramowania antywirusowego avast!

1.2.

Oprogramowanie avast! sprzedawane jest zgodnie z zasadą "wypróbuj zanim kupisz". Zalecamy wcześniejsze pobranie go z naszej strony, zainstalowanie i zapoznanie się z jego możliwościami. Bezpłatne użytkowanie produktu możliwe jest przez okres 60 dni. Jest to czas wystarczający aby sprawdzić jego możliwości i ocenić przydatność. Po tym okresie, aby nadal je użytkować należy zakupić licencję.

1.3.

Nie sprzedajemy nośników z programem, pudełek ani drukowanych instrukcji obsługi, a jedynie klucze licencyjne lub pliki licencyjne. Kupujący pobiera program instalacyjny oraz wszystkie późniejsze jego aktualizacje oraz aktualizacje bazy danych samodzielnie przez Internet.

1.4.

W uzasadnionych przypadkach, na życzenie klienta możemy dostarczyć nośniki instalacyjne, z oprogramowaniem. Nie jest to jednak w żaden sposób równoznaczne z zakupem licencji na użytkowanie programu.

1.5.

Zakupione oprogramowanie można zainstalować na komputerze wyłącznie po wcześniejszym odinstalowaniu innego oprogramowania antywirusowego. Nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z więcej niż z jednego programu.

1.6.

W przypadku licencji imiennych producent oprogramowania zastrzega sobie prawo biegu okresu ważności licencji od daty jej wystawienia, a w przypadku wznowień licencji od daty zakończenia ważności licencji wznawianej.

2. Procedura zakupu w sklepie internetowym

2.1.

Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania avast! firmy Alwil odbywa się poprzez otrzymanie klucza licencyjnego lub pliku licencyjnego. Licencja jest przeznaczona dla konkretnego użytkownika.

2.2.

Aby zakupić licencję klient musi:
 • Określić licencję jakiej aplikacji zamawia, dla ilu użytkowników, oraz na jaki okres zamawia dostęp do uaktualnień aplikacji i baz antywirusowych.
 • podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane kontaktowe pozwalające na przekazanie niezbędnych danych i dokumentów, w szczególności:
  • nazwę firmy,
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej,
  • numer NIP,
  • adres firmy,
  • adres e-mail,
  • telefon kontaktowy.
 • Zgodzić się na przetwarzanie tych danych na potrzeby wystawienia licencji oraz przeprowadzenia procedury zakupu.

  2.3.

  Zgoda na przetwarzanie tych danych nie obejmuje celów marketingowych np. informowania klienta o promocjach i nowych produktach. Jeśli klient życzy sobie otrzymywać takie informacje może poinformować nas o tym podczas procedury zamówienia.

  2.4.

  Na podstawie wypełnionego formularza internetowego, klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, a na jego adres zostaje wysłana faktura Pro Forma. W celu przyspieszenia zakupu duplikat faktury proforma można wydrukować podczas składania zamówienia.

  2.5.

  Jeżeli klient chce skorzystać ze zniżek dla instytucji niekomercyjnych to w celu uzyskania ich musi przesłać kopię dokumentu "Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON”. Dopiero wtedy rozpoczęta zostanie procedura realizacji zamówienia. Kopię wymienionego dokumentu należy przesłać faxem na numer 042 278 20 49 lub listownie na adres firmy IKARIA.

  2.6.

  Na podstawie faktury Pro Forma klient dokonuje zapłaty na konto bankowe firmy IKARIA.
  Alior Bank S.A. 07 2490 0005 0000 4530 1238 3170

  2.7.

  Po otrzymaniu wpłaty klucz licencyjny lub plik licencyjny będzie przesłany na wskazany adres e-mail, a pocztą zostanie przesłana faktura VAT.

  2.8.

  Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z zakupionej licencji w naszym sklepie bez podania przyczyny. Pisemną rezygnację można złożyć w ciągu 30 dni od daty zakupu licencji. Otrzyma wtedy zwrot pieniędzy. Do rezygnacji należy dołączyć fakturę VAT.

  2.9.

  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą IKARIA. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie drogą pocztową klientowi faktury VAT.

  2.10.

  Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla miejsca wykonania umowy.

  2.11.

  Szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi klient.
 • Avsoft Ankieta